Follow us on Twitter

Calan Language Services

Calan is a well-established Welsh language service of many years standing, based at Cowbridge near Cardiff, providing Welsh translation, proofreading and Welsh language teaching to a wide variety of clients. 


NEW EMAIL: Please use this email - calan@calan.cymru


What's on offer at Calan Language Services? 

Gwasanaeth Iaith Calan

Mae Calan yn wasanaeth iaith sydd wedi’i sefydlu ers nifer o flynyddoedd. Mae wedi’i leoli yn y Bont-faen ger Caerdydd, ac yn darparu gwasanaethau cyfieithu, prawfddarllen ac addysgu i amrywiaeth eang o gleientiaid.


E-BOST NEWYDD: Defnyddiwch y cyfeiriad e-bost hwn: calan@calan.cymru

 

Beth sydd gan Calan i'w gynnig i chi?